COOKIES

 


Confidențialitatea datelor

eFAIN ONLINE SRL, deținătoare a magazinului online FUNKYFAIN, respectă legile în vigoare privind confidențialitatea datelor. eFAIN ONLINE SRL se angajează să nu transmită datele personale ale utilizatorilor site-ului către terți și să le folosească numai în scopul stabilirii și menținerii contactului cu clienții săi.

eFAIN ONLINE SRL poate dezvălui datele cu caracter personal către terți dacă acest lucru este cerut de lege sau de bună credință, în cazul în care aceste acțiuni sunt necesare pentru: conformarea la rigorile legii; protejarea și apărarea drepturilor de proprietate aparținând companiei eFAIN ONLINE SRL; acționarea în circumstanțe de urgență pentru protejarea siguranței personale a angajaților, a utilizatorilor sau a persoanelor publice.

eFAIN ONLINE SRL nu vinde, închiriază sau schimbă date cu caracter personal către terți. Datele cu caracter personal colectate de pe www.FunkyFain.ro sunt folosite în următoarele scopuri: realizarea plăților online, emiterea facturilor fiscale, ca urmare a comenzilor finalizate pe www.FunkyFain.ro și livrarea produselor. Ele pot fi dezvăluite fără consimțământul dvs. în caz de litigii/dispute privind fraudele la plată către următorii beneficiari: băncile implicate în plățile online, organismele internaționale de carduri și furnizori de servicii / produse, respectiv conform prevederilor legii 677/2001, către instituțiile abilitate.

eFAIN ONLINE SRL nu își asumă responsabilitatea pentru pierderile de informații cauzate de eventuale probleme de securitate ale serverului ce găzduiește www.FunkyFain.ro sau de acțiunile unor terțe persoane.