Confidențialitatea datelor

eFAIN ONLINE SRL, deținătoare a magazinului online FUNKYFAIN, respectă legile în vigoare privind confidențialitatea datelor. eFAIN ONLINE SRL se angajează să nu transmită datele personale ale utilizatorilor site-ului către terți și să le folosească numai în scopul stabilirii și menținerii contactului cu clienții săi.

eFAIN ONLINE SRL poate dezvălui datele cu caracter personal către terți dacă acest lucru este cerut de lege sau de bună credință, în cazul în care aceste acțiuni sunt necesare pentru: conformarea la rigorile legii; protejarea și apărarea drepturilor de proprietate aparținând companiei eFAIN ONLINE SRL; acționarea în circumstanțe de urgență pentru protejarea siguranței personale a angajaților, a utilizatorilor sau a persoanelor publice.

eFAIN ONLINE SRL nu vinde, închiriază sau schimbă date cu caracter personal către terți. Datele cu caracter personal colectate de pe FUNKYFAIN.ro sunt folosite în următoarele scopuri: realizarea plăților online, emiterea facturilor fiscale, ca urmare a comenzilor finalizate pe FUNKYFAIN.ro și livrarea produselor. Ele pot fi dezvăluite fără consimțământul dvs. în caz de litigii/dispute privind fraudele la plată către următorii beneficiari: băncile implicate în plățile online, organismele internaționale de carduri și furnizori de servicii / produse, respectiv conform prevederilor legii 677/2001, către instituțiile abilitate.

eFAIN ONLINE SRL nu își asumă responsabilitatea pentru pierderile de informații cauzate de eventuale probleme de securitate ale serverului ce găzduiește FUNKYFAIN.ro sau de acțiunile unor terțe persoane.

Date cu caracter personal

eFAIN ONLINE SRL este operator de date cu caracter personal înregistrat sub numărul 36882.

Notă informativă privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice eFAIN ONLINE SRL are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor este de a efectua livrarea produselor comandate, de a întocmi factura fiscală aferentă comenzii, de a comunica și trimite informări, precum și de a realiza statistici proprii. Sunteți obligat(ă) să furnizați datele, acestea fiind necesare finalizării comenzii. Refuzul dvs. determină imposibilitatea plasării și finalizării comenzii.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai angajaților eFAIN ONLINE care gestionează baza de date de clienți / comenzi.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, puteți transmite o cerere, datată și semnată, pe email, la hello@funkyfain.ro, sau prin poștă, la adresa: Str. Nandru nr. 42A – Sector 5, București. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției. Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în străinătate.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil.

Observație:
* orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziție poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare și fiscale, de poliție, justiție, securitate socială). Prin urmare, această mențiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu; * orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit și fără nicio justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

Datele vor fi prelucrate până la exercitarea dreptului de opoziție

Datele cu caracter personal sunt stocate electronic în fișiere care pot fi accesate numai de utilizatorii autorizați ai firmei. Toți utilizatorii sunt obligați să păstreze confidențialitatea datelor la care au acces, iar la fiecare terminare de sesiune în baza de date vor închide sesiunea. În cazul în care unul sau mai mulți utilizatori sunt revocați din diverse motive, conturile de acces sunt suspendate. Utilizatorii accesează datele cu caracter personal numai pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu. eFAIN ONLINE SRL se angajează să nu transmită datele personale ale utilizatorilor site-ului către terți și să le folosească numai în scopul stabilirii și menținerii contactului cu clienții săi. eFAIN ONLINE SRL nu își asumă responsabilitatea pentru pierderile de informații cauzate de eventuale probleme de securitate ale serverului pe care sunt stocate datele cu caracter personal sau de acțiunile unor terțe persoane.

Închide
Log in
Închide
Coș (0)

Niciun produs în coș. Niciun produs în coș.Monedă